The Future of C#

The early features of C# 7

Introducing ASP.NET Core 1.0

A great introduction to ASP.NET Core 1.0

Refaktoryzacja programu destkopowego (C#)

Refaktoryzacja programu destkopowego (C#)

Sklep Internetowy (ASP.NET MVC)

Sklep Internetowy (ASP.NET MVC)

Kurs ASP.NET MVC

Kurs ASP.NET MVC

Debugging Tips & Tricks

Trochę stuczek związanych z debugowaniem w Visual Studio

NDepend

Użycie NDepend do usuwania długu technologicznego z kodu

Visual Studio Debugging Visualizers

Omówienie możliwości wizualizacji obiektów podczas sesji debugowania